SẢN PHẨM MAY MẶC

thông tin liên hệ
Bà Hoàng Hải Triều
Giám đốc - 0908 073 987

Vải dệt thoi

Vải bông
Vải bông
Vải dệt thoi
Vải dệt thoi
Vải Dobby
Vải Dobby
Vải in ngụy trang
Vải in ngụy trang
Vải in phản quang
Vải in phản quang
Vải lanh
Vải lanh
Vải lụa
Vải lụa
Vải Modal
Vải Modal
Vải Poplin
Vải Poplin
Vải Rayon
Vải Rayon
Vải Satin
Vải Satin
Vải CVC và TC
Vải CVC và TC
Vải Denim
Vải Denim
Vải Corduroy
Vải Corduroy
Vải Teflon-DWR
Vải Teflon-DWR
Vải blended
Vải blended
Vải Twill
Vải Twill
Vải Coated fabric
Vải Coated fabric
Vải Herrinbone
Vải Herrinbone