SẢN PHẨM MAY MẶC

thông tin liên hệ
Bà Hoàng Hải Triều
Giám đốc - 0908 073 987

Vải Dệt Thoi

Vải bông
Vải bông
Vải dệt thoi
Vải dệt thoi
Vải Dobby
Vải Dobby
Vải in ngụy trang
Vải in ngụy trang
Vải lanh
Vải lanh
Vải lụa
Vải lụa
Vải Modal
Vải Modal
Vải Rayon
Vải Rayon
Vải CVC và TC
Vải CVC và TC
Vải Denim
Vải Denim
Vải blended
Vải blended
Vải Herrinbone
Vải Herrinbone

Quần Áo Quân Sự

Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Áo quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần quân sự
Quần áo quân sự
Quần áo quân sự